Las plantas endémicas de Chile

Choose language / Elija su lenguaje

Español English
Cactaceae

Neoporteria coimasensis F.Ritter

Neoporteria coimasensis F.Ritter es un sinónimo de
Eriosyce senilis (Backeb.) Katt. subsp.  coimasensis  (F.Ritter) Katt.

Lugar de publicación

Taxon 12: 34 (1963)

Referencias

  • Ritter (1963b)

    Ritter, F. 1963. Diagnosen von neuen Kakteen. Taxon 12: 28-34