The Endemic Plants of Chile

Choose language / Elija su lenguaje

Español English
Amaryllidaceae

Leucocoryne subulata Ravenna

Place of Publication

Onira 5(6): 27 (2000)

References

  • Ravenna (2000c)

    Ravenna, P.F. 2000. New or noteworthy Leucocoryne species (Alliaceae): 2. Onira 5(6): 24-30.